Home / About the University / Structure and Administration / General Assembly / Decisions and documents

Decisions and documents

ИЗБОРИ 2011
21.12.2011, Д.Недялков
КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Покана за Общо събрание на УАСГ
14.10.2011, Председател на ОС
На основание на чл.28 ал. 1 от ЗВО и във връзка с чл. 1, ал. 4 от Правилника за управление на УАСГ Председателя на ОС свиква Общото събрание на ...
Свиква са Общото събрание на УАСГ
01.04.2011
Председателя на ОС свиква ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УАСГ за заседание на 30 МАРТ (СРЯДА) 2011 г. от 15:15 ч. в зала АУЛА – МАКСИМА.
Годишно заседание на Общото събрание на УАСГ
01.04.2010
 През март се проведе редовното заседание на Общото събрание на УАСГ.