Home / About the University / Structure and Administration / University Senate / News

News

Становище на УАСГ
18.04.2016, Ректорат
Във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗИДЗРАСРБ), ...
ИвънреденОДИТ
30.03.2016
С молба до Председателя на Сметната Палата Ректорът на УАСГ поиска извънреден, спешен одит на финансовото състояние на УАСГ.
Покана за академичен съвет
19.01.2016
Уведомяваме Ви, че на 20.01.2016г. (сряда) от 15.15 часа в голямата заседателна зана на Ректората ще се проведе АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ.
Поздравителен адрес от министър Лиляна Павлова
19.11.2015
По повод връчването на дипломите на  Инженери и Урбанисти ВИПУСК 2015
Заседание на Академичния съвет
17.02.2015
Ha 25 Февруари 2015 г. (cpяда) от 15,00 часа в Заседателната зала на Ректората ще се проведе заседание на АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ при
Go to page 1 | 2