Начало / За Университета / Структура и управление / Контролен съвет / Състав

Състав

доц. д-р арх. Екатерина Сентова
Председател

доц. д-р инж. Александър Таушанов
Заместник-председател

проф. д-р инж. Лена Михова
Преподавател

доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Преподавател

доц. д-р адв. Бисерка Маринова
Преподавател

Здравко Янин
Студент (спец. ССС)