Home / Become a Student / Doctoral studies / Current competitions

Current competitions

В срок до 15 октомври можете да подавате документи за изброените по-долу направления:


Прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 година
31.10.2017
УАСГ обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка - редовно и задочно обучение за учебната 2017/2018 година по факултети и ...
Нов прием на докторанти за учебната 2016/2017 г.
07.04.2017
УАСГ преобявява конкурси за редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г.
Прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 година
10.11.2016
УАСГ обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка - редовно и задочно обучение за учебната 2016/2017 година по факултети и ...
Обява за конкурси за докторанти по държавна поръчка за учебната 2015-2016 година
27.10.2015
Обявата за конкурса за докторанти, държавна поръчка, за учебната 2015/ 2016 г., е публикувана в Държавен вестник, брой 80/ 16.10.2015 г. Съгласно ...
Source: Учебен отдел
УАСГ обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за уч. 2014/2015 г.
27.10.2014
Обявата за конкурса за докторанти, държавна поръчка, за учебната 2014/ 2015 г., е публикувана в Държавен вестник, брой 88/ 24.10.2014 г. Съгласно ...
Прием на докторанти - държавна поръчка, редовна и задочна форма, за учебната 2013/2014 г.
04.11.2013
  УАСГ обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти - държавна поръчка по следните научни спец;иалности (докторски ...
Source: Учебен отдел
Преобявяване на конкурси за приемане на докторанти - редовно и задочно обучение, държавна поръчка, за учебната 2011/2012 г. , обн. в ДВ бр. 41 от 1.06.2012 г.
07.06.2012
УАСГ преобявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка съгласно Решение № 320 от 19.05.2011 г. на МС по ...
Source: Учебен отдел
AUSMIP+ - проект по програмата Erasmus Mundus
07.03.2012
В резултат на успешно кандидатстване по програма Erasmus Mundus (Акция 2, направление 2, етап 2) УАСГ е партньор в европейски проект AUSMIP+ за ...
Go to page 1 | 2