Начало / Преподаватели / Приключили процедури

Приключили процедури

Конкурси за заемане на академични длъжности
20.01.2014
КОНКУРС за заемане на академична длъжност “ПРОФЕСОР” в професионално направление 5.7.Архитектура, строителство и геодезия, научна ...
Конкурси за заемане на академични длъжности
20.01.2014
КОНКУРС за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна ...
УАСГ набира кандидати за длъжността: “Инженер поддръжка”
11.03.2013

Източник: отдел "Човешки ресурси"
Конкурс за професор към катедра "Промишлени и аграрни сгради"
08.03.2013
                Със Заповед на Ректора на УАСГ № 1109/ 28.12.2012г. са назначени специалисти за ...
Източник: катедра "Промишлени и аграрни сгради"
Конкурс за професор към катедра "Жилищни сгради"
07.03.2013
               Със Заповед на Ректора на УАСГ № 1110/ 28.12.2012г. са назначени специалисти за членове на научно ...
Източник: Източник: катедра "Жилищни сгради"
Конкурс за професор към катедра "Жилищни сгради"
07.03.2013
               Със Заповед на Ректора на УАСГ № 1110/ 28.12.2012г. са назначени специалисти за членове на научно ...
Източник: Източник: катедра "Жилищни сгради"
Свободни места за заемане на академична длъжност "асистент"
25.07.2012

Източник: отдел "Човешки ресурси"
Конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Обществени сгради" на АФ на УАСГ
19.06.2012
Във връзка с обявения в ДВ, бр. 22 от 16.03.2012г. конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" - професионално направление: 5.7. ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4