Home / Staff / Closed procedures

Closed procedures

Конкурси за заемане на академични длъжности
20.01.2014
КОНКУРС за заемане на академична длъжност “ПРОФЕСОР” в професионално направление 5.7.Архитектура, строителство и геодезия, научна ...
Конкурси за заемане на академични длъжности
20.01.2014
КОНКУРС за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна ...
УАСГ набира кандидати за длъжността: “Специалист/техническа поддръжка и услуги”
11.03.2013
 УАСГ набира кандидати за длъжността: “Специалист/техническа поддръжка и услуги” за нуждите на Библиотечен информационен ...
Source: отдел "Човешки ресурси"
УАСГ набира кандидати за длъжността: “Инженер поддръжка”
11.03.2013
 УАСГ набира кандидати за длъжността: “Инженер поддръжка” за катедра “Строителни материали и изолации” (Строителен ...
Source: отдел "Човешки ресурси"
Процедура за професор
08.03.2013
за доц. д-р арх. Асен ПИСАРСКИ
Приключили процедури за професор
07.03.2013
доц. д-р арх. Недялко БОНЧЕВ
Приключили процедури за професор
07.03.2013, Д.Недялков
доц. д-р арх. Иван ДАНОВ
Конкурс за професор към катедра "Железници"
08.08.2012, катедра "Железници"
Със заповед на Ректора №549/12.06.2012 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Go to page 1 | 2 | 3 | 4