Начало / Обучение / Докторантури / Приключили процедури

Приключили процедури

Признаване на придобита в чужбина ОНС"Доктор" на инж. Мая Благоева Илиева
25.11.2011
На основание на Заповед на Ректорана УАСГ №819 от 04.11 2011 г. започна процедура по признаване на придобита в Университет „Пиер и Мария ...
Признаване на придобита в чужбина ОНС"Доктор" на инж. Борислав Д.Христов
20.10.2011
На основание на Заповед на Ректора № 475 от 30.06.2011 започна процедура по признаване на придобита в Техническия университет Дрезден, ...
На 29 септември 2011 год. - защита на дисертационен труд на инж. Ирена Хаджиянева, докторант към катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции”
29.08.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на инж. Ирена Хаджиянева, докторант към катедра МДПК на СФ, се ...
19 септември 2011г. - Публично заседание на научно жури за защита на дисертационния труд на инж. Мирослав Георгиев Тодоров, докторант към катедра „Геотехника”.
14.07.2011
Във връзка с публично заседание на научно жури за защита на дисертационния труд на инж. Мирослав Георгиев Тодоров, докторант към ...
На 14 септември 2011г. - защита на дисертационен труд на гл. ас. инж. Владимир Костов, докторант към катедра "Геотехника"
13.07.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Владимир Костов, докторант към катедра ...
На 12 юли 2011г. - защита на дисертационен труд на арх. Лино Бианко, докторант към катедра Градоустройство
22.06.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на арх. Лино Бианко, докторант към катедра Градоустройство, ще ...
На 28 юни 2011г. - защита на дисертационен труд на арх. Вероника Лазарова, докторант към катедра Градоустройство
27.05.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на Вероника Лазарова, докторант към катедра Градоустройство, ще ...
16 юни 2011 г - публична защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра „Висша геодезия”
16.05.2011, Геуодезически факултет
Публичното заседание на научното жури за защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра ...