Home / Education / Postgraduate Studies / Closed procedures /

На 12 юли 2011г. - защита на дисертационен труд на арх. Лино Бианко, докторант към катедра Градоустройство

22.06.2011

Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на арх. Лино Бианко, докторант към катедра Градоустройство, ще се проведе от 17.15 ч на 12 юли (вторник) 2011 г. в зала 316, корпус А на УАСГ.