Начало / За Университета / Синдикати / УС към ФУНИС

УС към ФУНИС


 

Фото галерия

  • На екскурзия до Перперикон и Татул- светилището на Орфей, май 2010
  • Удостоверение

Колективен трудов договор 2016 год.

Допълнително споразумение от 14.03.2017

Допълнително споразумение от 01.08.2017

Допълнително споразумение от 20.10.2017

Приложения към КТД 2016

  

До всички, работещи по трудов договор към УАСГ

Съгласно т. 4 на подписания Колективeн трудов договор (КТД) на УАСГ, той е приложим за:

- преподавателите, служителите и работниците, членове на синдикалните организации, страна по договора, за времето, през което те членуват в тях;

- присъединилите се несиндикални членове по реда на чл. 57 ал. 2 от Кодекса на труда.

Присъединяването се извършва въз основа на подадено писмено заявление до работодателя или до синдикалните организации, страна по договора. Неприсъединилите се не ползват правата по КТД.

 Заявление за приемане във ФУНИС.

- Спаска Петрова – домакин - за заявления до Университетския синдикат (каб. 181 сграда Ректорат, тел.: 418).