Начало / Обучение / Следдипломно обучение / Факултативно обучение / Придобиване на професионална квалификация “УЧИТЕЛ”

Придобиване на професионална квалификация “УЧИТЕЛ”

Възможност за придобиване на учителска правоспособност в професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”