Начало / Международна дейност / Двустранни договори / Обмен на студенти

Обмен на студенти

Между УАСГ  и други университети има сключени договори за провеждане на учебна практика и културен обмен.

От години УАСГ  приема студенти от Русия: Московски държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК ), СанктПетербургски държавен архитектурно-строителен университет (СПбГАСУ ), Югозападен държавен университет , гр. Курск.

Обменът с МИИГАиК е за Геодезическия факултет.

Обменът със СПбГАСУ е за студенти от Архитектурния факултет, Строителния факултет, Геодезически факултет. Всяка година  факултетите се редуват. (2009г.-АФ, 2010 г.-ГФ, 2011 г.-СФ)

Обменът с Югозападен държавен университет е са  Архитектурния и Строителния факултет.

 

 Изисквания за участие в обмен на студенти:

1. Студентът трябва да е редовна форма на обучение;
2. Да има добър успех ( одобрението на кандидатите става по успех, след представяне на справка за успех);
3. Да владее език (руски  и/ или английски);
4. Да има валиден задграничен паспорт (валиден  6 месеца след участие в обмена);
5. Молба до Центъра за международна дейност и мобилност за участие в студентския обмен; 
6. Ангажираност с посрещане на чуждите студенти и придружаването им по време на техния престой в България.