Начало / Обучение / Следдипломно обучение / Краткосрочни курсове / Одитор по пътна безопасност

Одитор по пътна безопасност

Програмата е разработена в четири модула:

 

Първият модул обхваща общата тематика по безопасността на движението. Той има за цел да предостави синтезирани знания за системата ЧОВЕК-АВТОМОБИЛ-ПЪТ-СРЕДА и нейното влияние върху аварийността. Модулът включва Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2012-2020, както и анализ на пътнотранспортните произшествия (ПТП) в страната. Той разглежда ролята на човешкия фактор и автомобила върху безопасността на движението и връзката с пътните условия. Хорариумът на модула е минимален и е общо 20 часа.

Вторият модул обхваща темата за влиянието на пътните условия върху аварийността. Тази тема включва въздействието на всички геометрични и пътно-динамични параметри на пътя върху настъпването на ПТП. Тя предоставя основните знания за реализацията на следващия модул. Хорариумът е общо 42 часа.

Третият модул е насочен към непосредственото прилагане на одита за пътна безопасност, съгласно Закона за пътищата и Наредба №РД-02-20-14/29.9.2011г. на МРРБ. Този модул разглежда обхвата и съдържанието на оценката на въздействие, както и етапите на одитния процес, а именно: прединвестиционните проучвания, идейния проект, работния проект и въвеждане на пътя в експлоатация. Това е най-важният модул с хорариум от 28 часа.

Четвъртият модул обхваща практическите занятия, посещение на обекти и разработване на проектни решения, които са свързани с видовете одити. Чрез него се осъществява практическата реализация на втория и третия модул. Хорариумът е 60ч.

ПРОВЕЖДАНЕ
Занятията се провеждат вечер от 17:00ч. до 20:00ч. и събота от 9:00ч. до 16:00ч.

МЯСТО
УАСГ, зала 1102, корпус Б


Ръководител на курса - проф. д-р инж. Румен Миланов

ТАКСА

895 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

(+359 2) 8666453; 0882 529 592
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524

 

СПИСЪК
НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ

ПЪРВИЯ КУРС ОДИТОРИ
 /12.11.2012  -15.12.2012/

  1. Васил Иванов Иванов
  2. Иван Петков Табаков
  3. Ивайло Петков Табаков
  4. Петко Иванов Табаков
  5. Стойко Димитров Стойков
  6. Владимир Боянов Вълчанов
  7. Георги Атанасов Атанасов
  8. Илиана Костадинова Тодорова
  9. Илия Иванов Запрянов
10. Павлина Христова Йорданова
11. Николай Весков Николов
12. Валентин Георгиев Терзиев
13. Венцислав Валентинов Зарев
14. Евгений Валентинов Зарев
15. Владимир Атанасов Айдемирски
16. Андриана Илиева Георгиева
17. Васил Христов Бонински
18. Ана Кирилова Лазова -Янева
19. Иван Росенов Колелиев
20. Кольо Иванов Червенков
21. Александър Александров Терфанов
22. Надрияна Георгиева Василева
23. Веселина Денева Желязкова
24. Диньо Генчев Динев
25. Фантина Рангелова Рангелова
26. Иван Владимиров Владимиров

СПИСЪК
НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ
КУРС
ЗА ОДИТОРИ
/27.03.2013 - 05.04.2013/

1. Десислава Любенова Станчева
2. Павел Николаев Павлов
3. Росица Иванова Спасова
4. Тодор Тодоров Тодоров
5. Мария Благоева Амбил
6. Христо Тодоров Славчев
7. Даниела Валентинова Пенева
8. Ясен Тодоров Ишев
9. Илиана Георгиева Захариева
10. Цвета Жекова Тимева
11. Светослав Иванов Каймаканов

 

СПИСЪК НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ
КУРС ЗА ОДИТОРИ

/ 15.04. 2013 - 30.05.2013/

  1. Надежда Стефанова Парлъкова - Жекова
  2. Стефан Аспарухов Стоев
  3. Огнян Ангелов Цанев
  4. Владимир Димитров Бянов
  5. Петър Николаев Димитров
  6. Илия Живков Недев
  7. Надежда Живкова Боговска
  8. Боян Пламенов Симеонов
  9. Райна Китанова Димитрова
10. Лили Генадиева Сретениева
11. Маргарита Мариянова Иванова
12. Христо Пламенов Грозданов
13. Пламен Иванов Стойков
14. Мирослав Пламенов Панайотов
15. Георги Драганов Митов
16. Венелина Русева Борисова
17. Пламен Кирилов Анев
18. Гергана Антониова Маркова
19. Христо Момчилов Петров
20. Александър Георгиев Захариев
21. Виктория Иванова Янкова
22. Недялко Луков Иванов
23. Десислав Николаев Димитров
24. Петър Бориславов Минчев
25. Илия Иванов Бурда
26. Радослав Милев Михайлов
27. Снежана Недева Найденова
28. Николай Ганчев Михайлов
29. Десислава Василева Георгиева
30. Живко Недев Илиев
31. Валентин Александров Николов
32. Асен Ангелов Попадийски
33. Ванина Иванова Попова
34. Марин Славчев Дончев
35. Румен Ангелов Миланов
36. Иван Гаврилов Гаврилов

 

СПИСЪК НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРС

ЗА ОДИТОРИ

/04.04.2016 - 13.05.2016 г./

1. Стоян Георгиев Недялков

2. Валери Иванов Пенев

3. Деян Красимиров Узунов

4. Илиян Любомиров Стайков

5. Николай Илков Кючуков

6. Владислав Танев Страхилов

7. Галина Маринова Михайлова

8. Метакса Георгиев Метаксов

9. Николай Инаво Терзиев

10.Иван Атанасов Кацаров

11.Михаил Димчев Речников

12.Георги Иванов Миланов

13.Димитър Добрев Димитров

14.Митко Филипов Колев

 

СПИСЪК НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРС
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
НА ОДИТОРИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
/ 09.12.2014 г. - 11.12.2014 г. - 15 уч. ч. /

1. Петко Иванов Табаков
2. Иван Петков Табаков
3. Ивайло Петков Табаков
4. Владимир Атанасов Айдемирски
5. Васил Христов Бонински
6. Адриана Илиева Георгиева
7. Александър Александров Терфанов
8. Кольо Иванов Червенков
9. Иван Росенов Колелиев
10. Надрияна Георгиева Василева
11. Илия Иванов Запрянов
12. Георги Атанасов Атанасов
13. Венцислав Валентинов Зарев
14. Павлина Христова Йорданова
15. Евгений Валентинов Зарев
16. Валентин Георгиев Терзиев
17. Николай Весков Николов
18. Иван Владимиров Владимиров
19.. Весела Денева Желязкова
20. Фантина Рангелова Рангелова
21. Диньо Генчев Динев
 

 СПИСЪК
НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ
ОСПРЕСНИТЕЛЕН КУРС
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

/27.04.2015 -29.04.2015 -  15 уч. ч./

1. Десислава Любенова Станчева
2. Павел Николаев Павлов
3. Росица Иванова Спасова
4. Тодор Тодоров Тодоров
5. Мария Благоева Амбил
6. Христо Тодоров Славчев
7. Даниела Валентинова Пенева
8. Ясен Тодоров Ишев
9. Илиана Георгиева Захариева
10. Цвета Жекова Тимева
11. Светослав Иванов Каймаканов

СПИСЪК
НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ
ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/22..06.2015 - 24.06.2015 - 15 уч. ч./

1. Боян Пламенов Симеонов
2. Живко Илиев Недев
3. Илия Живков Недев
4. Христо Пламенов Грозданов
5. Маргарита Мариянова Иванова
6. Марин Славов Дончев
7. Стефан Аспарухов Стоев
8. Анна Кирилова Лазова - Янева
9. Александър Георгиев Захариев
10 .Пламен Кирилов Анев
11.Пламен Иванов Стойков
12. Радослав Милев Михайлов
13. Снежана Недева Найденова
14. Владимир Димитров Бянов
15. Надежда Живкова Боговска
16. Ванина Иванова Попова
17. Десислава Василева Паунова
18. Николай Ганчев Михайлов
19. Румен Ангелов Миланов

 

СПИСЪК
НА УСПЕШНО  ЗАВЪРШИЛИ
ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

/01.12.2015 - 03.12.2015 -15 уч. ч. /

1. Венелина Русева Борисова
2. Мирослав Пламенов Панайотов
3. Георги Драганов Митов
4. Христо Момчилов Петров
5. Надежда Стефанова Парлъкова- Жекова
6. Петър Николаев Димитров
7. Петър Бориславов Минчев
8. Илия Иванов Бурда
9. Огнян Ангелов Цанев