Начало / За Университета / Профил на купувача от 11.11.2014 г.

Профил на купувача от 11.11.2014 г.

На 11.11.2014 г. със Заповед №707 на Ректора на УАСГ са утвърдени Вътрешни правила за поддръжка профила на Купувача.

КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, АКТИВЕН ОТ 11.11.2014 г.

(за коректна визуализация на профила при зареждането му и работата с него се препоръчва да не използвате браузъра Internet Explorer)

Към търгове и обществени поръчки (профил ДО 10.11.2014 г.)