Начало / Електронна платформа

Електронна платформа

От тази страница ще получите достъп до електронната платформа за обучение

 Платформата е в резултат от изпълнението на проект "Електронни форми за обучение в строителството, архитектурата и геодезията"  ЕФОСАГ  финансиран по програма "Развитие на човешките ресурси" и Европейския социален фонд.

Ръководство за работа с платформата за преподаватели

 

Ръководство за работа с платформата за студенти

 

ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА

 

Всеки петък от 14 часа се провеждат консултации и демонстрации за използване на платформата за преподаватели в зала 806 блок А. Поканени са всички заинтересовани преподаватели.