Home / All News /

Фотографиране на академичния състав на УАСГ

31.01.2019

Уважаеми колеги,
Във връзка с обновяване на фотографския архив на УАСГ, на 13 февруари 2019 г. в 15:00 часа на стълбите пред входа на новата сграда на УАСГ ще се направи групова фотография на академичния състав на Университета.
Очакваме всички желаещи.
Заповядайте!