Начало / Всички новини /

Новият модел на финансиране с предвидени и непредвидени предизвикателства за държавните висши училища

14.05.2016

ВОН-КНСБ приема новия модел на финансиране, защото това е най-сериозната финансова реформа, насочена към резултати, основани на качество, оптимизация и преструктуриране на системата. Тази дейност обаче не трябва да има социални последици за работещите в системата на висшето образование, тъй като академичната общност е с най-дълъг и труден път на научно израстване, често за тяхна лична финансова сметка.

Предложенията са основани не само на вътрешен анализ, но и на външна информация за хода на развитието на системата в контекста на Европейския семестър от февруари 2016 г., а именно:

1. През 2017 г. да се увеличат общо разходите за образование, като делът от БВП само за висше образование да е в размер на 1,2 % и до 2020 г. да достигне 1,5 %.

2. Да се повишат коефициентите по професионални направления за специалностите с високи качествени показатели, съгласно документ, подписан от социалните партньори и внесен в МОН, както и допълнителните средства за приоритетните направления и защитените специалности. За всичко това в бюджета за 2017 г. са необходими допълнително не по-малко от 87 млн. лв.

3. В закона за изпълнение на държавния бюджет средствата за качество да се предоставят при условие, че са изразходвани съобразно договорени критерии с национално представените социални партньори с периодичност, съответстваща на измеримите показатели от поредицата издания на рейтинговата система.

4. Да се въведе електронна система за информация и управление на финансите на държавните висши училища, разработена въз основа на единна документация с акцент върху целесъобразността на изразходваните средства, а не само на тяхната законосъобразност.

5. Да се ускорят процедурите по Оперативната програма „НОИР“, тъй като там също са заложени средства, като инструмент за постигане на високи качествени показатели.

Статии:
bnr.bg - Минимум 87 милиона лева са необходими на държавните университети през 2017-а
investor.bg - Нужни са още 87 млн. лв. за новия модел за финансиране на ВУЗ-овете