Начало / Всички новини /

ПОКАНА за Общо събрание на СФ

21.12.2016, Д. Динев

ПОКАНА

за участие в работата на Общото събрание на СФ

 

СВИКВАМ

Общото събрание на Строителния факултет

на 19 януари 2017 г. от 15:15 часа в зала 226 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад на деканското ръководство за периода януари 2016- януари 2017 г.
  2. Обсъждане и приемане на доклада.

 

Декември 2016 г.

Председател на ОС на СФ: проф. МилевИзточник: Председател на ОС на СФ