Начало / Всички новини /

ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ С 9,53% ОТ 01.02.2017г. ПОИСКАХА ОТ ВОН-КНСБ

05.01.2017, Стефан Аспарухов

На основание чл. 42 от Колективния трудов договор (КТД) Университетската синдикална организация към НБС ВОН-КНСБ (Синдикатът) депозира искане до Ректора за провеждане на преговори за подписване на допълнително споразумение към КТД.

На насрочената за 9/01/2017г. среща Синдикатът ще отстоява повишаване на всички заплати в УАСГ с 9,53%, считано от 01.02.2017г., поради увеличената минимална работна заплата в Р България от 420лв. на 460 лв. с ПМС №372/22.12.2016г.

На основание чл. 11, т.5 и чл. 76 от КТД Синдикатът внесе и поредица съпътстващи запитвания*, отнасящи се до:

(1) разходваните средства за „заплати и възнаграждения“ за м. декември 2016г. (УАСГ е единственото държавно висше училище, в което за Коледните и Новогодишни празници наетите не са получили нито лев! В други висши технически училища освен изплатените декемврийски заплати Синдикатът е договорил допълнителни материални стимули или дори 13-та заплата!);

(2) разходваните средства „за издръжка“ и аргументите за тяхната приоритетност – за м. декември 2016г., чиито размер възлиза на над 420 хил. лв.;

(3) разходваните средства за „други разходи“ и аргументите за тяхната приоритетност – за м. декември 2016г., чиито размер възлиза на над 36 000 лв.;

(4) технологията за определяне на начислените суми от фонд СБКО за 2016г.;

(5) наличностите по сметките на УАСГ към 31.12.2016г.;

(6) липсата на социална програма на Работодателя, насочена към работещите в УАСГ съгласно чл. 58 от КТД.

При тези обстоятелства в УАСГ, близки до нормативен и финансов хаос, Синдикатът обръща внимание, че академизма и неговите морално-етични устои, социални отговорности пред обществото и професионализъм на работещите в системата на висшето образование се градят не върху страх от просрочени плащания за потребна енергия, а върху достойното заплащане на труда и уважение към човешкия капитал на първо място (апропо, така е разписано и в Закона)!

Разчитаме на вашата подкрепа колеги! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------
* С документите на Синдиката може да се запознаете ТУК.
** С решение на Общото събрание на Синдиката, проведено на 06.12.2016г., бяха избрани нови представители в Синдикалния комитет и Ревизионната комисия на Синдиката, с чиито състав може да се запознаете ТУК.