Начало / Всички новини /

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за придобиване на научна степен "Доктор на науките" с тема: “Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти” на проф.д-р инж. Божидар Асенов Божинов

11.01.2017

На 23.01.2017 г. от 16:00 часа в зала 105 (Ректорат) ще се проведе ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за придобиване на научна степен "Доктор на науките" с тема: “Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти” на проф.д-р инж. Божидар Асенов Божинов. В приложените материали са представени резюме, автореферат, професионална автобиография и списък с публикации на кандидата, както и рецензиите и становищата на членовете на научното жури: