Начало / Всички новини /

РАЗПИС за лекциите и упражненията в АФ на УАСГ, летен с-р 2016/2017 уч. година

23.02.2017
Специалности "Архитектура" и "Урбанизъм", летен с-р 2016/2017 уч. година

Източник: Деканат на Архитектурен факултет