Начало / Всички новини /

Юбилейна инсталация "пРоЕкТРОСПЕКЦИЯ"

22.02.2017

Фото галерия


На 21ви февруари в централното фоайе на УАСГ бе открита инсталация, посветена на 75-ия юбилей на университета. Инсталацията представлява ретроспекция, връщане в миналото на УАСГ и проследява продукцията на неговите възпитаници през годините. За градивни елементи на структурата са използвани 140 пана от велпапе. Те са предварително оразмерени и разрязани от процепи. Чрез взаимно навлизане на елементите се получава нагъната повърхнина с повишена пространствена устойчивост. Важно е да се отбележи, че паната са каширани двустранно с дипломни проекти от различните факултети.

Участници в тази инициатива са:
Васил Вандов, съ-автор, студент по архитектура
Мартин Вандов, съ-автор, студент по архитектура
Орлин Давчев, зам-декан на Архитектурен факултет
Мартин Петров, параметричен дизайн, студент по архитектура
Вътю Танев, консултант конструкция, преподавател Строителен факултет
и др.