Начало / Всички новини /

На вниманието на кандидат – докторантите към център „Приложна лингвистика”

28.02.2017

На вниманието на кандидат-докторантите:
Изисквания за провеждане на изпит по специализиран чужд език:
1. 100 страници специализиран текст от евентуалната тема на дисертацията, одобрен от преподавател от Центъра.
2. Изпитът се състои от въпроси, свързани със съдържанието на подготвения текст, четене и превод на пасаж от подготвения текст и допълнителни терминологични въпроси, свободен разговор за бъдещата научна кариера.

На вниманието на докторантите:
Изисквания за провеждане на изпит по специализиран чужд език:
1. 3 статии по темата на дисертационния труд, одобрени от преподавател от Центъра.
2. Изпитът се състои в представяне на докторанта, дискусия по предварително подготвените статии, приложимост на статиите в докторантската работа.