Начало / Всички новини /

Информация за подадено проектно предложение по ОП НОИР, процедура "Изграждане и развитие на центрове за компетентност"

02.03.2017

Уважаеми колеги,

С настоящото писмо ви уведомяваме за подаденото на 28 февруари 2017 г. проектно предложение със заглавие "Изграждане и развитие на Център за компетентност по сеизмично инженерство (ИЦСИ)" с водеща организация Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Проектното предложение е с входящ номер 16 в системата на ИСУН.

Проектното предложение е плод на почти двегодишен безвъзмезден труд на екип от преподаватели от различните факултети от УАСГ, както и на представители на нашите основни и асоциирани партньори.

Проектното предложение съдържа над 400 документа, свързани с проектната обосновка, информация за партньорските организации, научния екип и т.н.

Вероятно не всички документи са перфектни, но има някои впечатляващи като количество и качество показатели в проектното предложение, които се надяваме, че ще бъдат оценени подобаващо.

1.      Изключително важна за обществото тема на проектното предложение.

2.      Много добре подбран консорциум от 16 партньорски организации, включващ Държавни и частни висши учебни заведения, в т.ч. висшите учебни заведения към двете силови министерства, Институти от БАН, Международни научни партньорски организации от Гърция, Италия, Германия. Последните две държави са съответно третата и първата сила в ЕС. 4 бизнес организации, което показва бизнес ориентацията на предложението ни.

3.      Над 20 писма за интерес от реализация на проектното предлfжение от международни, държавни, общински, научни, браншови, бизнес и други организации.

4.      Надежден като качество и количество научен екип, включващ академици, големи доктори, преподаватели, докторанти, постдокторанти, студенти, международни учени, 21 представители на бизнеса и др.

5.      18 научни проекта, които се предвижда да се реализират съвместно с бизнеса, насочени в различни аспекти на сеизмичното инженерство.

и т.н.

Допълнителна информация при интерес може да намерите на интернет страницата на проектното предложение: http://www.eecc-bg.eu/

Страницата се поддържа на английски език поради факта, че информацията за проектното предложение се ползва и от нашите международни партньори, фирмите, заявили интерес от оборудване на бъдещия изследователски център със съвременно вибро оборудване, а също така, поради факта, че в нея се съдържа информация, нужна на оценителната комисия, която нямаше как да бъде прикачена към апликационната форма на проектното предложение.

С това съобщение екипът за подготовка на проектното предложение изказва своята благодарност към академичното ръководство на УАСГ от предишния и настояшия мандат за оказаната подкрепа и съдействие по време на подготовката му.

Благодарност към членовете на научния екип от УАСГ, декларирали желание за участие в реализирането му и представили необходимата информация за техните научни компетенции. Тук искаме да предупредим колегите, че на всеки етап от административната проверка на документите и оценителната процедура е възможно да бъдат поискани допълнителни документни и други доказателствени материали по предложението, които, надяваме се, ще получим от вас отново така бързо, както досега.

Специални благодарности и на екипа от служители, докторанти, студенти и др., които през последните месеци и особено в последните дни и нощи, спомогнаха за подготовката на тези над 400 документа и допринесоха подаденото проектно предложение да бъде факт.

 

Екип за подготовка на проектното предложение