Начало / Всички новини /

ОТЧЕТ на Декана на Архитектурен факултет пред Общото събрание на факултета

05.03.2017
ОТЧЕТ на Декана на Архитектурен факултет пред Общото събрание на факултета за периода януари 2016 - февруари 2017 г.

Източник: Декан на АФ