Начало / Всички новини /

СИНДИКАТИТЕ И РЕКТОРА ДОГОВОРИХА ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ С 8,0 % ОТ ПЪРВИ ОКТОМВРИ

13.03.2017

По инициатива на ВОН-КНСБ от 03.01.2017г. се проведоха преговори за подписване на допълнително споразумение към Колективния трудов договор в контекста на повишената минимална работна заплата в Република България от 420 лв. на 460 лв.

След поредица от срещи през последните два месеца в Съвета за социално сътрудничество се споразумяхме за повишаване на основните работни заплати с 8,00%, считано от 01.10.2017, както и за повишаване със 100 лв. на размера на допълнителното възнаграждение за придобита научна степен „доктор на науките“, считано от март 2017г.

Разработихме ново Приложение 1а към КТД, на чието основание допълнителните възнаграждения за специфични дейности ще се изплащат без подаване на ежемесечното заявление. Във връзка с това, следва ръководителите на звена да се запознаят с възможностите за получаване на тези възнаграждения и в случай на основания за изплащане на такива да информират Ректора и синдикалните Ръководства.

С допълнителното споразумение и Приложение 1а към КТД може да се запознаете в сайта, на: www.uacg.bg > ЗА УНИВЕРСИТЕТА > Синдикати > ВОН-КНСБ > Колективен трудов договор

С уважение,
гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов
/Председател на УСО ВОН-КНСБ/