Начало / Всички новини /

Публична защита на докторска дисертация на инж. Бранимир Димитров Братоев

24.03.2017

На 20.04.2017 г. (четвъртък) от 16:00ч. в Заседателната зала на СФ, на УАСГ, трети етаж, корпус Б, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Бранимир Димитров Братоев, редовен докторант към катедра "Строителни материали и изолации", на тема “Изменение на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база различни по вид изпечени алумосиликати”, с научен ръководител доц. д-р инж. Иван Дойков

 

 Източник: кат. СМИ