Начало / Всички новини /

Официално посещение в Китай на доц. д-р арх. Б. Георгиев, Директор на ЦМДМ

03.04.2017

Фото галерия

  • Пред семинарния комплекс в новия кампус на Пекинския университет по архитектура и технологии
  • Разговори с представителите на департамента за международно сътрудничество в Шандунгския университет Ианцу в град Дзинан.
  • Доц. Георгиев връчва плакет посветен на 75 годишния юбилей на УАСГ; Дзинан.
  • Официална вечеря с представители на Университета Шиоиу в гр. Сиан
  • Среща с Директора на международния отдел на Политехническия университет в гр. Сиан

Като продължение на започналите през месец март връзки с представители на университети от Китайската народна република, Директорът на ЦМДМ при УАСГ, доц.д-р арх. Б. Георгиев направи кратко посещение в Пекин, Дзинан и Сиан. При проведените срещи и разговори се потвърдиха намеренията на посетените университети в тези градове за задълбочаване на сътрудничеството с УАСГ чрез осъществяване на мобилност на студенти и преподаватели, организиране на съвместни изложби, семинари, летни школи и др. С всеки университет бяха набелязани конкретни тематики и области на потенциален общ интерес.