Начало / Всички новини /

Обява за академична длъжност " главен асистент"

02.05.2017

 В Държавен вестник бр.35/02.05.2017г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Обща, висша и приложна геодезия към катедра „Висша геодезия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 

Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/ 963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.