Начало / Всички новини /

Обява за академична длъжност "асистент"

19.05.2017

На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №18/12.04.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и научна специалност:

- Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции) – един, за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ при Строителен факултет, със срок на подаване на документите 02.07.2017;

- Строителни конструкции (стоманобетонни мостове) – един, за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ при Строителен факултет, със срок на подаване на документите 02.07.2017.

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54Източник: катедра “Масивни конструкции”