Начало / Всички новини /

Класиране по Първа покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2017/2018

20.06.2017, ЦМДМ

ЦМДМ обявава класиране по първа покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2017/2018г.

След разглеждане на всички заявления на кандидатите, желаещи да осъществят мобилност на персонала с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+, академична 2017-2018 г. и съгласно обявена Първа покана за кандидатстване за мобилност със срок 23.01.2017 г., бяха класирани съответните кандидати:

Направление „Мобилност на персонала с цел преподаване“:

Класирани кандидати:
1 гл.ас. д-р арх. Венета Златинова-Павлова, АФ
2 доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева, СФ
3 проф. д-р инж. Дарина Нитова, ФТС
4 доц. д-р инж. Петър Павлов, ХТФ
5 ас. д-р инж. Димитър Миташев, ХТФ
6 доц. д-р инж. Иван Кунчев, ГФ
7 ас. инж. Николай Денев, ГФ
8 ас. д-р инж. Емилия Илиева, ГФ
9 доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева, ГФ
10 доц. д-р Катя Исса, ЦПЛ
11 преп. Невена Мартинска, ЦПЛ
12 доц. д-р инж. Милена Мотева, ГФ
13 проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, ГФ
14 доц. д-р инж. Ася Божинова-Хаапанен, ФТС
15 проф. д-р инж. Владимир Костов, ФТС
16 ст.пр. Добромира Господинова Хичева, ЦПЛ

Резерви:
17 проф. д-р Владимир Тодоров, ФТС
18 проф. д-р Боян Алексиев, ЦПЛ

2. Направление „Мобилност на персонала с цел обучение“:

Класирани кандидати:
1 Илия Георгиев, Системен администратор, УЦИТ
2 Виктор Ямболиев, Системен администратор, УЦИТ
3 Светлана Василева, Учебен Отдел
4 Ирина Димитрова, Ректорат

Комисията класира преподаватели и служители за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академична 2017/2018, които са подали заявление за осъществяване на мобилност с цел преподаване или обучение, съобразно одобрените бройки и бюджет от ЦРЧР. Финансират се 5 работни дни според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Класирането се извършва при спазване на следните критерии:

1. Предимство имат преподавателите и служителите, които имат сключен основен трудов договор с УАСГ.
2. Класират се преподаватели и служители, които не са участвали в програма Еразъм+.
3. Класират се преподаватели и служители, които не са участвали в програма Еразъм+ през предходната академична 2016/2017.
4. При равни други условия, предимство се дава на младите преподаватели.

Комисията взе решение всички класирани кандидати да представят покана или потвърждение от приемащата институция в срок до 31.07.2017г.

Комисия:
1. проф. д-р инж. Стойо Тодоров, Зам.-ректор ЕМС
2. доц. д-р арх. Боян Георгиев – Директор ЦМДМ
3. доц. д-р арх. Mилена Металкова-Маркова– Еразъм координатор АФ
4. доц. д-р мат. Екатерина Михайлова – Еразъм координатор ГФ
5. доц. д-р инж. Андрей Тоцев - Еразъм координатор ФТС
6. доц. д-р Светлана Джамбова – Еразъм координатор ХТФ
7. доц. д-р инж. Добромир Динев – Еразъм координатор СФ