Начало / Всички новини /

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА 26.06.2017 Г.

03.07.2017
Списъците с резултатите са разлепени на входа на Ректората и на Новата сграда. Показването на конкурсните работи ще се извършва съгласно приетия календарен график - на 8 юли (събота) от 10 до 14 ч. зала 227 на Ректората.
КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА ВИДЯТ ЛИЧНО КОНКУРСНИТЕ СИ РАБОТИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛИ СРЕЩУ ПОКАЗВАНЕ НА РАЗПЕЧАТКАТА ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО С ВХОДЯЩ НОМЕР И ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ С ЦЕЛ РАЗПОЗНАВАНЕ (ИДЕНТИФИЦИРАНЕ). НЕ СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ПО ОЦЕНКИТЕ. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И НЕ СЕ ДАВАТ РАЗЯСНЕНИЯ ПО КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИ ЛИЦА.

Източник: Учебен отдел