Начало / Всички новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд

15.09.2017

 На 27.09.2017 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 508А на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема "ДЕФОРМАЦИИ НА РЕЧНОТО ДЪНО В ЗОНАТА НА НИСКОНАПОРНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ".
Автор на дисертацията е инж. Петър Тодоров, под научното ръководство на проф. д-р инж. Николай Лисев