Начало / Всички новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд

19.09.2017

 На 04.10.2017 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 508А на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема "ХИДРОДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕЧЕНИЕТО В РЕКИ ОКОЛО СЪОРЪЖЕНИЯ СЪС СЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ".
Автор на дисертацията е инж. Филип Пенчев, под научното ръководство на доц. д-р инж. Венци Божков