Начало / Всички новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ / Трета покана

25.09.2017, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност обявява трета покана за кандидатстване за студентска практика по Програма Еразъм+ за академичната 2017-2018 г.

Срок за кандидатстване: до 27.10.2017 год. вкл.

Необходими документи:

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206, ЦМДМ в посочения срок, заедно със сертификата за владеене на език и справката за успех.

2. Справка за успех - удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от мн.добър 4,50); Попълва се от студента само с личните данни. Справката по служебен път се изпраща на факултетната канцелария за изчисляване на успех. Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;

3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);

4. Уверение за статут на студента;

5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап)
За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика.
Класирането ще бъде обявено на сайта на УАСГ/ Международна дейност.