Начало / Всички новини /

Покана за защита на дисертационен труд на арх. Хорст Лишка

02.10.2017

На 9.10.2017 г. (понеделник) от 15:00 часа в Заседателната зала на СФ (зала 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант арх. Хорст Лишка на тема "Рентабилност на строителните разходи в зависимост от параметрите на застрояването" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия.
Научни консултанти: проф. д-р инж. Фантина Рангелова,
доц. д-р арх. Йордан Търсанков
 Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"