Начало / Всички новини /

СЪОБЩЕНИЕ от кат. "МАТЕМАТИКА" за студентите задочно обучение

09.10.2017

!! Изпитът по "Линейна алгебра и аналитична геометрия" за специалност "Геодезия"

ще се проведе на 14.10.2017 г. от 10.00 ч. в зала 316, ІІІ етаж, Ректорат.

 

!! Изпитите по математика на студентите задочно обучение

за специалности ССС, ВК, ХМС, ХТС, ТС

при доц. д-р Самодивкин

ще се проведат на 14.10.2017 г. от 9.00 ч. в зала 120, Ректорат.