Начало / Всички новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” 2017/18 год. - Трета покана

31.10.2017

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява допълнителен конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през втори семестър на учебната 2017 - 2018 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Кандидатите трябва да са редовни студенти след 1-ви курс през учебната 2017-2018 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4 от завършените семестри. Докторантите представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 13.11.2017г. по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО).
В приложения списък са незаетите места в съответните университети-партньори.