Начало / Всички новини /

Конкурс "Най-добра дипломна работа" към катедра "МДПК" за 2016/2017 уч. година.

27.11.2017, Л. Здравков

Фото галерия

  • Началото
  • Жури
  • 1-о място

 На 24.11.17г. (петък), заедно с тържеството по връчване на дипломите на инженери и урбанисти, бе проведен и финалът на десетото юбилейно издание на традиционния за катедра "МДПК" конкурс "Най-добра дипломна работа" към Строителния Факултет на УАСГ.
В раздел "Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани или комбинация от тях, с ограничено използване на стоманобетон", за който отговаря катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции", участие взеха 15 дипломанта. Според регламента на конкурса дипломните работи бяха оценени от независимо жури, което имаше нелеката задача да отсее трите най-добри проекта в условията на силна конкуренция между участниците. Журито тази година бе в състав д-р инж. Иван Гешанов, инж. Димитър Куманов, инж. Марин Гергов и инж. Стефан Маринов. Катедра МДПК искрено благодари на участниците в журито за тяхната всеотдайна и безвъзмездна работа!


На събитието бяха наградени три призови места и две номинации. Наградите включват парична премия и грамота. Отличниците тази година бяха:

1. Първо място - Кирил Христов Иванов, "Проект за стоманената носеща конструкция на многоетажна офис-сграда", с дипломен ръководител проф. Б. Белев;
2. Второ място - Антония Петрова Димитрова, "Проектиране на стоманен вертикален цилиндричен резервоар със самоносещ покрив и допълнителен защитен корпус", с дипломен ръководител гл.ас. В. Георгиев;

3. Трето място - Екатерина Димитрова Аргирова, "Стоманена носеща конструкция на приемна сграда на летище", с дипломен ръководител доц. Цв. Георгиев;

4. Номинация - Венцислав Тошков Топалски, „Проектиране на стоманена конструкция на административна сграда в гр.София", с дипломен ръководител гл.ас. Ст. Райков;

5. Номинация - Тенчо Начков Тенев , „ Стоманена носеща конструкция на 16-етажна офис-сграда", с дипломен ръководител доц. Цв. Георгиев.

За пръв път тази година спомоществовател на събитието беше Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - Регионална колегия София град. Катедра "МДПК" изказва своята благодарност. 

Сърдечно благодарим на всички участници в конкурса и на всички наши дипломанти, които са имали куража да правят своята дипломна работа в катедра "МДПК". Желаем им преди всичко да са здрави и след това, успешна, доходна и ползотворна професионална реализация!


Очакваме и новите кандидати, които ще се дипломират през уч. 2017/2018 година!

 Източник: катедра "МДПК"