Начало / Всички новини /

Избор на отговорник по качеството за Катедра "Организация и икономика на строителството"

28.11.2017

На 24.11.2017 г. на Катедрен съвет на Катедра "Организация и икономика на строителството" за отговорник по качеството, съгласно чл. 10 от ВСОК бе избрана доц. д-р инж. Жулиета Манчева.

В приложение е дадено Препис-извлечение от Протокол № 455 / 24.11.2017 г.Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"