Начало / Всички новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” 2018/19 год. - Втора покана

02.04.2018, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява допълнително кандидатстване за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” за академична  2018 - 2019 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс, в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4 от завършените семестри. Докторантите представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 3.04 .2018г.  (вторник) вкл., в стая 206, Ректорат, по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ:  Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО).
 

В приложения списък са незаетите места в съответните университети-партньори.

Забележка: Одобрените кандидати след Втора покана ще имат възможност да осъществят мобилност след  реализацията на мобилностите от класирането по Първа покана и наличие на достатъчно ресурси, одобрени от Национална агенция. 

 

Дата: 22.03.2018г.