Начало / Всички новини /

Обява за заемане на академични длъжности

23.03.2018

 В Държавен вестник брой 26/23.03.2018г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси: в професионално направление 2.3. Философия за главен асистент по научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката към катедра „Обществени науки“ – един, със срок 2 (два) месеца;

в професионално направление 4.5. Математика за доцент по научна специалност Геометрия и топология (дескриптивна геометрия) към катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ – два, със срок 2 (два) месеца;

в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за главни асистенти по научна специалност Земна основа, фундиране и подземно строителство към катедра „Геотехника“ – един, със срок 2 (два) месеца; по научна специалност Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти) – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 


Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.