Начало / Всички новини /

Публична защита на докторска дисертация на инж. Деница Стефанова Савова – Георгиева

26.03.2018, Деканат ГФ

На 25.04.2018 г. от 17:15 ч. в зала 316 в Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Деница Стефанова Савова – Георгиева, редовен докторант към катедра "Фотограметрия и картография", на тема “Картографско моделиране на природни бедствия за начално и основно образование”, с научен ръководител проф. д-р инж. Теменужка Любенова Бандрова

приложени са следните документи:

01. Заповед РЕКТОР № 59 / 23.01.2018 г

02. Рецензия проф. д.т.н. инж. Станислав Василев

03. Рецензия проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев

04. Становище проф. д-р инж. Теменужка Бандрова

05. Становище доц. д-р инж. Венета Коцева

06. Становище доц. д-р Нина Добринкова

07. Автобиография инж. Деница Савова – Георгиева

08. Автореферат инж. Деница Савова – ГеоргиеваИзточник: Деканат ГФ