Начало / Всички новини /

Класиране по Втора покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2017/2018

29.03.2018

ЦМДМ обявава класиране по втора покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2017/2018г.

Класирани са всички преподаватели и служители за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академична 2017/2018, които са подали заявление за осъществяване на мобилност с цел преподаване или обучение.  Финансират се 5 работни дни според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Комисията взе решение всички класирани при втора покана кандидати да представят покана или потвърждение от приемащата институция в срок до 30.04.2018г.

Всички класирани при първа покана кандидати следва да представят покана или потвърждение от приемащата институция в срок до 18.04.2018г.
 

Направление „Мобилност на персонала с цел преподаване“:

1 доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова, АФ
2 гл. ас. д-р Ангел Петров Буров, АФ
3 доц. д-р инж. Александър Костадинов Таушанов, СФ
4 проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански, ГФ
5 ст.пр. Десислава Петкова Петкова, ЦЛП

Направление „Мобилност на персонала с цел обучение“:

1 Глория Грозданова Накова-Петкова, Учебен отдел
2 Росица Стефанова Динева, ЦМДМ
3 Елена Димитрова Кулова, Човешки ресурси

 

Комисия:

1. проф. д-р инж. Стойо Тодоров, Зам.-ректор ЕМС
2. доц. д-р арх. Боян Георгиев, Директор ЦМДМ
3. доц. д-р арх. Mилена Металкова-Маркова, Еразъм координатор АФ
4. доц. д-р мат. Екатерина Михайлова, Еразъм координатор ГФ
5. проф. д-р инж. Николай Рангелов, Зам.-декан по научна и международна дейност СФ
6. доц. д-р инж. Андрей Тоцев, Еразъм координатор ФТС
7. доц. д-р Светлана Джамбова, Еразъм координатор ХТФ