Начало / Всички новини /

Кандидатстване за мобилност по програма "Еразъм+" за преподаватели и служители за академична 2017-2018г. /Трета покана

29.03.2018

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през учебната 2017 - 2018 г. в направления: мобилност на персонал с цел обучение или преподаване.

1. Мобилност на персонал с цел преподаване
Този тип мобилност позволява на преподавателите от висши учебни заведения да преподават в партньорска институция в чужбина. Максималната продължителност на мобилността е една седмица ( 5 работни дни) с мин. 8 часа академична заетост.

2. Мобилност на персонала с цел обучение
Дейността подкрепя професионалното развитие на преподавателски и непреподавателски състав под формата на обучителни семинари, периоди на наблюдения в партньорски институции в чужбина. Максималната продължителност на мобилността е една седмица (5 работни дни).


Срок за представяне на заявление за намерение за осъществяване на мобилност – 30.04.2018 г. вкл. в ЦМДМ, каб. 206, Ректорат.


За допълнителна информация в сайта на УАСГ: Международна дейност/ Еразъм+/ Мобилност на персонала за преподаване и обучение: тук .

Забележка: Одобрените при трета покана кандидати ще имат възможност да осъществят мобилност при наличие на достатъчно ресурси след реализацията на мобилностите от предходни класирания.