Начало / Всички новини /

Класиране за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ / Втора покана 2018-2019

05.04.2018, ЦМДМ

ЦМДМ обявява класиране по Втора покана на студенти за мобилност през 2018-19 год. по програма ЕРАЗЪМ+.

В срок до 12 април 2018 г. вкл. всички класирани кандидати следва да се явят в каб. 206 и да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация.
 

Информационна среща относно подготовката на документите на кандидатите ще се проведе на 12 април 2018 год. от 14 до 15 ч., стая 206 Ректорат.

Забележка: Одобрените кандидати след Втора покана ще имат възможност да осъществят мобилност след реализацията на мобилностите от класирането по Първа покана и наличие на достатъчно ресурси, одобрени от Национална агенция.