Начало / Всички новини /

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЛИТЕ ЗА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА 22 АПРИЛ 2018

21.04.2018
НАЧАЛО НА ИЗПИТА - 8,00 ЧАСА.
Кандидатите се допускат в сградата на Университета след 7:30 часа срещу показване на заявлението или разпечатката с входящия номер, даден им от УАСГ и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с лична карта!

Настаняването в залата става най-късно до 7:50 часа.

Кандидат без документ за самоличност със снимка не се допуска до изпит!

Всички зали са в Ректората - стара сграда на УАСГ, бул. "Хр. Смирненски" 1. Да се прочете упътването в прикачения файл за местоположението на залите. ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!

Източник: Учебен отдел на УАСГ