Начало / Всички новини /

Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите

06.06.2018