Начало / Всички новини /

Анкетни карти за оценка на Вашите преподаватели

07.06.2018

Уважаеми студенти,

Моля изтеглете анкетна карта и я попълнете с Вашите впечатления за преподавателите, с които сте имали контакт през учебната година. Вашето мнение е важно за нас.

Анкетите са напълно анонимни. Изпратете попълнените PDF формат анкети по имейл на Студентския съвет на следните адреси:

Архитектурен факултет - survey_arch@uacg.bg

Строителен факултет - survey_civil@uacg.bg

Факултет по транспортно строителство - survey_transp@uacg.bg

Геодезически факултет - survey_geo@uacg.bg

Хидротехнически факултет - survey_hydro@uacg.bg

Очакваме попълнените от вас анкетни карти не по-късно от 27 Юни 2018.

С уважение,

Студентски съвет на УАСГ