Начало / Всички новини /

ГОДИШЕН КОНКУРС НА ТЕМА ’’НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛНА СГРАДА’’,

10.06.2018

Студентският годишен конкурс на тема ’’НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛНА СГРАДА’’ се обявява и е с начало на дата 12.05.2018 г.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
Всеки студент от 3 ти курс, специалност Архитектура, УАСГ, желаещ да участва в конкурса, следва да се запише до 13.06.2018 г. (по време на защита на курсовия проект), в официалния списък в канцеларията на Катедра”Технология на архитектурата”, УАСГ. Записването е отворено до края на работния ден на 13.06.2018 г.
Всеки студент, записан за участие, следва да предаде проекта си на комисията, в която е защитил на курсовия си проекти.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

  • В конкурса могат да участват всички студенти, независимо от оценката, която са получили на защитата, с изключение на получилите оценка Слаб (2);
  • Участва се с проектите разработвани през семестъра и представени за защита на хартиен носител в съответен формат;
  • Всички заявили участие следва да подготвят проектите си и в електронен вид за докладване с медия до 14.06.2018 г., когато ще се състои докладване само на номинираните от журито проекти.
  • Допуска се на 14.06.2018 г. представяне на допълнителни материали – 3D визуализации, макети, анимации и други, по преценка на участника.

Повече подробнисти в прикачения регламент, който можете да намерите тук по-долу.


 Източник: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”