Начало / Всички новини /

Защита на дисертационен труд на инж. Мохамед Ал Зохаили

29.08.2018

 
На 20.09.2018 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в заседателната зала на Строителния факултет (зала 311/Б) ще се състои публична защита на дисертационния труд на инж. Мохамед Ал Зохаили, докторант към катедра “Строителна механика” на Строителния факултет към УАСГ. Темата на дисертационния труд е:

Конструктивна оптимизация на ососиметрични черупки в ротационни конструкции чрез метод на крайните елементи”.

Дисертацията е изготвена на английски език и заглавието в оригинал е: "Structural Optimization for Axisymmetric Shells of Revolution Structures by Finite Element Method"

Научен ръководител: проф. д-р инж. Иван Димитров Марков

Към настоящото съобщение са приложени рецензиите и становищата по защитата, заедно с автореферат, автобиография, заповед за назначаване състава на журито и заповед за назначаване на дата за защита.Източник: Катедра Строителна механика